Vítejte na webu Svazu vojenských veteránů ČR. 

Svaz vojenských veteránů České republiky je nezávislou, dobrovolnou, zájmovou, neziskovou organizací s celostátní působností. Jeho posláním je vytvoření jednoho spolku pro vojenské důchodce, tj. bývalé vojáky z povolání a další zaměstnance rezortu Ministerstva obrany.

Cílem Svazu je úzce spolupracovat s Ministerstvem obrany při hájení zájmů vojenských důchodců všech kategorií a doporučovat kompetentním orgánům MO opatření k naplňování těchto zájmů. Umožnit svým členům pravidelná setkávání na společenských akcích, v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a při dalších zájmových činnostích. Propagovat slavné vojensko-historické tradice Armády České republiky.